DE OMVANG VAN

ETNISCH PROFILEREN

IN AMSTERDAM

DE OMVANG VAN

ETNISCH PROFILEREN

IN AMSTERDAM

ONDERZOEK

In een onafhankelijk onderzoek van Controle Alt Delete zijn 2000 mensen in de omgeving Amsterdam gevraagd hun ervaringen te delen door middel van een vragenlijst. Met dit onderzoek is geprobeerd te achterhalen hoe groot het probleem van Etnisch profileren binnen de politie is.

Om de resultaten van dit onderzoek in het kader van Etnisch Profileren in kaart te brengen hebben wij ervoor gekozen om steeds twee groepen met elkaar te vergelijken. Dit zijn de Nederlandse Nederlanders en de Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond.

Voor dit onderzoek zijn door Controle Alt Delete een aantal indicatoren opgesteld, de bijbehorende indicatoren kun je bij de grafieken lezen.

VAN WIE IS DE DATA?

Welke mensen hebben de enquete ingevuld en representeren de data uit de grafieken?

CONTACT & GEVOLG

1. CONTACT & GEVOLG

In deze grafiek hebben we meerdere vragen uit de vragenlijst verwerkt, deze vragen gaan over het contact met de politie en het gevolg hiervan.

INDICATOREN:

Verschil in aanleiding en contact met de politie van personen met wel of niet een migratieachtergrond.

Verschil in resultaat van controle personen met wel of niet een migratieachtergrond.

2. ERVAREN ONRECHT

In deze grafiek hebben we ons vooral op de meningvragen uit de vragenlijst gefocust. Deze vragen gaan over het onrecht die mensen ervaren wanneer ze worden benaderd door de politie.

INDICATOREN:

Ervaren onrecht tijdens contact met politie van personen met wel of niet een migratieachtergrond.

Ervaren dat dit onrecht door huidskleur komt.

Vond u het terecht of onterecht dat de politie naar u toe kwam?

ALGEMEEN VERTROUWEN

3. ALGEMEEN VERTROUWEN

In deze grafiek focussen we ons op het rapportcijfer van het algemene vertrouwen dat mensen in de politie hebben.

Je kunt door alle gegeven antwoorden heen klikken, deze met elkaar vergelijken en kijken wat de invloed van deze antwoorden is op het cijfer.

INDICATOREN:

Verschil in algemeen vertrouwen in politie.

Hoogbeoordeeld

Laag beoordeeld

Nederlandse Nederlanders

691


Vond u het terecht of onterecht dat de politie naar u toe kwam?


“Ik denk dat de politie naar mij toe kwam vanwege mijn culturele of religieuze achtergrond”

Hoe kwam uw LAATSTE contact met de politie tot stand?


Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond

963


Vond u het terecht of onterecht dat de politie naar u toe kwam?


“Ik denk dat de politie naar mij toe kwam vanwege mijn culturele of religieuze achtergrond”


Hoe kwam uw LAATSTE contact met de politie tot stand?


in samenwerking met Controle Alt Delete & Prompbitious

© Kim Garrard | Isabel Mik | Joan Padolina